Blaszaki – Magazyn – Sprzedaż

Likwidator przedsiębiorstwa AG KORC Sp.J. w likwidacji z siedzibą w Warszawie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż kontenerów magazynowych, blaszaki.
1. Cena wywoławcza wynosi 6.750,00 zł brutto i obejmuje podatek od towarów i usług (23 % VAT).
2. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej do dnia 6 grudnia 2018 r. do godz. 16:00 na adres: Marcin Krzemiński, likwidator A. G. Korc sp. j. w likwidacji, Al. J. Ch. Szucha 8, piętro II, 00-582 Warszawa.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa AG KORC Sp.J. w likwidacji,  najpóźniej do dnia 6 grudnia 2018 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na rachunek bankowy.
4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii Woźnicki Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j., Al. J. Ch. Szucha 8, piętro II, 00-582 Warszawa w dniu 10 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00
5. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta, likwidator zarządza przeprowadzenie licytacji wśród wszystkich obecnych oferentów
6. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są poprzez wiadomość e-mail: sekretariat@wmkn.pl , lub w kancelarii likwidatora – al. Szucha 8 II p., 00-582 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00, tel:
Ze stanem prawnym i faktycznym można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu

>>> Warunki sprzedaży konkursu ofert do 6.12 <<<

 

IMG_8902_800x600 IMG_8904_800x600 IMG_8905_800x600 IMG_8908_800x600 IMG_8910_800x600 IMG_8913_800x600 IMG_8914_800x600 IMG_8915_800x600