Ruchomość – Barakowóz

 Likwidator przedsiębiorstwa A.G. KORC Sp.J. w likwidacji z siedzibą w Warszawie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości w postaci barakowozu.
1. Cena wywoławcza ruchomości wynosi 1476,00 zł brutto i obejmuje podatek od towarów i usług (23 % VAT).
2. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godz. 16:00 na adres: Marcin Krzemiński, likwidator A. G. Korc sp. j. w likwidacji, Al. J. Ch. Szucha 8, piętro II, 00-582 Warszawa.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa AG KORC Sp.J. najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2019 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na rachunek bankowy.
4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii Woźnicki Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j., Al. J. Ch. Szucha 8, piętro II, 00-582 Warszawa w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:00
5. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta, likwidator zarządza przeprowadzenie licytacji wśród wszystkich obecnych oferentów
6. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są poprzez wiadomość Email (poprzez formularz kontaktowy na stronie) lub w kancelarii likwidatora – al. Szucha 8 II p., 00-582 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00, tel:
Ze stanem prawnym i faktycznym oferowanych materiałów można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu

>>> Warunki konkursu ofert Barakowóz termin 9.08.2019 <<<

IMG_1158

IMG_1161

IMG_1162

IMG_1159

IMG_1158