KAMIEŃ BUDOWLANY, OGRODOWY

Likwidator przedsiębiorstwa AG KORC Sp.J. w likwidacji z siedzibą w Warszawie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż materiałów budowlanych w postaci kamienia, kruszywa, pospółki, inne .
1. Cena wywoławcza materiałów budowlanych wynosi 100.000,00 zł brutto i obejmuje podatek od towarów i usług (23 % VAT).
2. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej do dnia 12 stycznia 2018 r. do godz. 16:00 na adres: Marcin Krzemiński, likwidator A. G. Korc sp. j. w likwidacji, Al. J. Ch. Szucha 8, piętro II, 00-582 Warszawa.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa AG KORC Sp.J. najpóźniej do dnia 15 stycznia 2018 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na rachunek bankowy.
4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii Woźnicki Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j., Al. J. Ch. Szucha 8, piętro II, 00-582 Warszawa w dniu 15 stycznia 2018 r. o godzinie 12:30
5. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta, likwidator zarządza przeprowadzenie licytacji wśród wszystkich obecnych oferentów
6. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są poprzez wiadomość Email (poprzez formularz kontaktowy na stronie) lub w kancelarii likwidatora – al. Szucha 8 II p., 00-582 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00, tel:
Ze stanem prawnym i faktycznym oferowanych materiałów można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu

>>> Warunki sprzedaży kamienia 100 <<<