Budynek biurowy – ul.Pelikanów 18 – URSYNÓW

Szanowni Państwo,

 

Likwidator A.G. Korc sp. j. w likwidacja ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości przy ul. Pelikanów 18, warunki konkursu ofert poniżej:

>>> Warunki sprzedaży pelikanów luty 2018 <<<

 

Likwidator informuje, iż istnieje taka możliwość i nie jest to sprzeczne z warunkami konkursu ofert, by po wpłacie przez wybranego oferenta pozostałej części ceny do dnia 30 marca 2018 r. zgodnie z § 7 pkt 3 warunków konkursu ofert, zostało podpisane w kancelarii notarialnej notariusza Wojciecha Żuławy porozumienie, zgodnie z którym wpłacone środki (poza wadium) zostaną kolejno zdeponowane na rachunku depozytowym kancelarii notarialnej jako zabezpieczenie ceny zapłaty oraz zabezpieczenie interesów oferenta na wypadek, gdyby do zawarcia umowy przenoszącej nie doszło w terminie końcowym określonym w § 7 pkt 3 warunków konkursu ofert.

 

Wraz z zawarciem umowy przenoszącej własność środki zdeponowane na rachunku depozytowym kancelarii notarialnej mogą być następnie przekazane na rachunek bankowy A.G. Korc sp. j. w likwidacji, a kwota wpłacona wcześniej tytułem wadium zostanie zarachowana na poczet ceny nabycia. Jeśli natomiast nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej własność z jakiejkolwiek przyczyny w końcowym terminie przewidzianym w konkursie ofert, wówczas wpłacona kwota z pominięciem wadium zostanie zwrócona na rachunek oferenta wskazany w §3 pkt 6 lit. j.

 

DSC05400 DSC05399

DSC05398 DSC05390

DSC05391 DSC05394

DSC05395 DSC05388

DSC05386 DSC05385

DSC05384 DSC05383

DSC05381 DSC05396