Budynek biurowy – ul.Pelikanów 18 – URSYNÓW

Likwidator przedsiębiorstwa AG KORC Sp. J. w likwidacji z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg i aukcje na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem handlowo-wystawowym
z częścią biurową, położonej przy ul. Pelikanów 18 w Warszawie,
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 23/8, 23/9, 23/10 z obrębu 1-09-44, o powierzchni 2.179 m2,
będącej własnością A.G. Korc sp. j. w likwidacji z siedzibą w Warszawie.
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.600.000,00 zł brutto i obejmuje podatek od towarów i usług (23 % VAT).
2. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej do dnia 30 czerwca 2017 r. do godz. 16:30 na adres: Marcin Krzemiński, likwidator A. G. Korc sp. j. w likwidacji, Al. J. Ch. Szucha 8, piętro II, 00-582 Warszawa.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 480.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa AG KORC Sp. J. najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na rachunek bankowy.
4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii likwidatora – Al. J. Ch. Szucha 8, piętro II, 00-582 Warszawa w dniu 3 lipca 2017 r. o godz. 12:00
5.Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta, likwidator zarządza przeprowadzenie licytacji wśród wszystkich obecnych oferentów
6. Szczegółowe warunki przetargu dostępne są poprzez wiadomość Email : sekretariat@wmkn.pl lub w kancelarii likwidatora – al. Szucha 8 II p., 00-582 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00, tel: 22 375 73 80 lub faks 22 375 73 82
Ze stanem prawnym i faktycznym oferowanej nieruchomości można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

>>> Warunki sprzedaży Pelikanów 4,6 mln <<<

 

DSC05400 DSC05399

DSC05398 DSC05390

DSC05391 DSC05394

DSC05395 DSC05388

DSC05386 DSC05385

DSC05384 DSC05383

DSC05381 DSC05396